می دانم آخرش این اشک ھا دل مرا با تو صاف می کند ...امام مأمن کره ی ارض است و اگر بخواهد خاک اهل خویش را یکسره فرو میبلعد و اینان برای او "امان نامه" میفرستند!!
نیک بنگر که چه میکنی و در مقابل که ایستاده ای!

/ 0 نظر / 16 بازدید