سوال : میشه دل کند؟

جواب : میشه!

/ 8 نظر / 15 بازدید
شادی

آری شو ولیک به خون جگر شود

سحر

ميشه ؟ كاش بشه !

سمیه-تهران نوشت

اره میشه اما انگار یک تیکه از دل ادم هم با اون آدم میره و جای اون تیکه رفته تا مدت ها درد می گیره

دوسجون

خوبي؟!!!!!!!!!

بانوی تابستان

فاطمه مشکوک می زنی ها؟ به مخاطب خاص که مرتبط نیست ایشالله؟[ناراحت]

تیرداد

دل کندن اگر حادثه ای آسان بود. فرهاد بجای بیستون دل میکند بله ییم!!!

شاذه

آری شود ولیک به خون جگر شود [ناراحت] واقعش رو بخوای نمیشه ولی دل نکنی چه کنی؟ [ناراحت]